Winchester

База weaver за Winchester Vulcan

Базата е същата като за Browning BAR, BAR II, L/T

Цена: 120 лв.