Benelli

База weaver за Benelli ARGO

Базата е същата като за Browning BAR, BAR II, L/T

Цена: 120 лв.
Цена на базата от неръжаема стомана: --- лв.